# دنیا

معادله نامفهوم دنیا

  اِنـصـــآفــــ نـیـستــــــکــه دُنـیــآ آنـقـَـدر کـوچَـکـــــ بـآشـَــدکــه آدَمـ هــآی تـکـرآری رآ روزی صـَـد بــآر بــِبـیـنــیو آنـقـَـدر بـُزرگــــــ بــآشَــدکــه نـَتـَـوآنـی آن کَـسـی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید