# خوشبختی

جوانی

روز قیامت ازم پرسیدند :جوانیت را چگونه گذراندی ؟ ! ندا آمد:دل شکسته است بگذارید به بهشت بروددنیایش  جهنمی بود
/ 1 نظر / 11 بازدید