معادله نامفهوم دنیا

  اِنـصـــآفــــ نـیـستــــــکــه دُنـیــآ آنـقـَـدر کـوچَـکـــــ بـآشـَــدکــه آدَمـ هــآی تـکـرآری رآ روزی صـَـد بــآر بــِبـیـنــیو آنـقـَـدر بـُزرگــــــ بــآشَــدکــه نـَتـَـوآنـی آن کَـسـی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 69 بازدید

جوانی

روز قیامت ازم پرسیدند :جوانیت را چگونه گذراندی ؟ ! ندا آمد:دل شکسته است بگذارید به بهشت بروددنیایش  جهنمی بود
/ 1 نظر / 63 بازدید
تیر 94
5 پست
خرداد 94
1 پست
دنیا
1 پست
خوشبختی
1 پست
جوانی
1 پست
فرهنگ
1 پست
خداحافظی
1 پست
گناه
1 پست
ذکر_الله
1 پست
usa
1 پست
army
1 پست
قد_کوتاه
1 پست
عمرزیاد
1 پست
ماهواره
1 پست
اوباما
1 پست
قرآن
1 پست
معجزات
1 پست
شیطان
1 پست
جادو
1 پست
magick
1 پست
self_confidence
1 پست
تمدن
1 پست
توهم
1 پست
حال
1 پست
سال_نو
1 پست
همت
1 پست